Unikt och naturvänligt läder blir till då man använder sig av traditionella lädergarvningtekniker för hand. Traditionella lädergarvningstekniker har starka rötter i historien och lädret som görs enligt denna metod blir hållbart. Allt en garvare behöver finns att hitta i naturen, t.om. från djuret själv. Det finns många olika metoder att bearbeta läder.

I och med industrialiseringen föll de traditionella garvningsteknikerna i glömska. Till all lycka har dessa tekniker forlevt i många ursprungsfolks dagliga liv.

Med ordet garvning avser man förändring av råläder genom kemiska reaktioner till hållbart läder som ska tåla värme och fuktförändringar, och tillökad dragfasthet, mjukhet samt minskning av krympning. Garvat skinn håller i gynnsamma förhållanden sig till och med tusentals år.

För mig är det viktigt att skapa läder som är ekologiskt, högkvalitativt, hållbart, skötbart och vackert. Det är en fin känsla att få skapa en bit historia och föra folktraditioner till vår moderna värld samt att få även andra människor att uppskatta detta.

Läder är ett levande material som utmanar garvaren varje gång. Detta är en av de många orsaker som gör läder fascinerande.