1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Hanna Nore

Sähköpostiosoite: hanna@hannanore.fi

2. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään hannanore.fi-sivuston uutiskirjeen lähettämiseen.

3. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään uutiskirjeen tilaajan suostumuksella. Suostumus katsotaan syntyneeksi kun tilaaja vahvistaa kirjeen tilauksen.

4. Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi ja sähköpostiosoite.

5. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun uutiskirjeen tilaus on voimassa. Henkilö voi katkaista tilauksen milloin tahansa ja tiedot poistetaan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille tahoille. Osa käyttämistämme ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

8. Evästeiden (cookies) käyttö

Sivustomme ei käytä evästeitä.

9. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Tietojen käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjällä sekä rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja verkkosivujen ja uutiskirjeen teknisessä ylläpidossa.

10. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.